Saros Körfezi, Hüzünlü Bir Aşk Hikayesi

“Hüzünlü Bir Aşk Hikayesi” Altın renkli, sapsarı kumsallar, göğün rengiyle yarışan masmavi pırıl pırıl bir su, kenarında inci tanesi gibi yemyeşil ağaçlar, yanında, ortasında akan nehirler, dereler; denizin tuzuna bulanmış, gerdanlık gibi takılmış lagünler, göller, yer yer kaşlarını çatmış gibi […]

Saros Körfezinde Esen Yeller!

Hukuki süreç içinde bir kez daha açıkladı kararını Bilirkişi Heyeti.
“Bu körfeze bu proje olmuyor” dedi.
“Bu limanı buraya kurmak isteyenler, bu körfezi hiç dikkate almadan bu projeyi yapmışlar, körfez açısından bu büyük bir tahribattır” dedi.

Mavi ve Yeşil

(Yazı, Saros Körfezine yapılmak istenen petrol boru hattı projesi ile birlikte kaleme alınmış ve Temmuz-2004 tarihinde yerel basında yayımlanmıştır) MAVİ ve YEŞİL… Bizden önceki kuşak gibi bizim kuşağımız da mavi rengin anlamını Saros’da; yeşil rengin anlamını  Korudağ’da öğrendiler. Tıpkı çocuklarımıza […]