Sessiz dünyadan sessizliğe

(Cousteau’nun ölümü üzerine yazılmış ve basında yer almıştır) “Sessiz Dünya”nın kralı, sessizce terk etti yeryüzünü. “Deniz Kızları” alıp bilinmez karanlıklara götürdüler Cousteau’yu. Bizlere denizlerin altını, yeryüzünün tatlı tuzlu tüm sularını tanıtan; sevdiren Calypso Kaptanı sonsuzluğa yelken açtı. Geride “Yeryüzü”ne adanmış […]

Saros Körfezini Korumanın Temel Stratejik Adımları

(Bu yazı, tarafımdan; 2003 yılında yapılan Keşan Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.) Ulusal ve bölgesel körfez koruma programlarının desteklenmesi: Körfezi koruma çabaları; hükümet, gönüllü kuruluşlar, kaynak kullanıcılar ve bilimsel çevrelerin birbirlerine danışarak geçirdikleri bir sürecin sonucunda reel bir anlam taşıyacak ve […]

Korudağlar ve Saros Körfezinin Morfolojik Özellikleri

KORUDAĞLAR Trakya’nın morfolojik anlamda, dağ özelliği gösteren bu sahası, bölgenin güneyinde ve Ganos’ların batısındaki Koru Dağları kitlesidir. Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan bu kitlenin Kızılpınar Tepesinde yükseltisi 725 m.yi bulur. Koru Dağları esas itibariyle esmer ve yeşilimsi renkte gre ve marnlardan oluşmuştur. […]

Saros’u Yaşamak

(13 Eylül 1996-Önder Gazetesi) Bir aşktır Saros; yürekte yanan, bir tutkudur; vazgeçilmez. Bir dolunay mehtabıdır; kumsala yansıyan. Görmeyiversin insan Saros’u bir kez; tutuluverir. Dalıp gider mavinin sonsuzluğuna. Düşlerini dile getirir Saros insanın; bilinmeyen ama yaşanması için can atılan diyarlara kapıdır […]

Kuzey Ege’nin berrak suları: Saros

KUZEY EGE’NİN BERRAK SULARI: SAROS Tertemiz kumsallarla kaplı Saros Körfezi, renkli canlı türlerine ev sahipliği yapan bir sualtı cenneti. Türkiye’yi çevreleyen denizler jeolojik ve ekolojik yönden farklı özelliklere sahip; dolayısıyla her denizin kendine özgü bir canlı popülasyonu yani, flora ve […]