Keşan Hakkında

Doğup, büyüdüğüm ve yaşadığım bir kent Keşan; tarihi, kültürü ve sanatı ile bir cennet olan yurdumuzda; Uygarlıkların Kavşağı olarak isimlendirilebilen, hoşgörülü; tarım, ticaret ve turizm merkezi.

Doğa; orman ile deniz ile taçlandırmış onu… Saros Körfezi gibi tertemiz, masmavi bir denize; Korudağ gibi yemyeşil bir ormana “yardım ve yataklık” yaptığı için onu çok seviyoruz…

KEŞAN

21.08.1942
Cumhuriyet Hanı’nda;
Ne güzel bir geceydi!
Sabaha karşı yağmur yağdı.
Güneş doğdu, ufuk kana boyandı;
Çorbam geldi sıcak sıcak
Kamyon geldi kapımıza dayandı.
Karnım tok
Sırtım pek
Ver elini Edirne şehri.

(Orhan Veli)

İLÇE ADININ KAYNAĞI

Keşan sözcüğü Farsça bir sözcük olup, “Keş” sözcük kökünden türemiştir. Keş Farsçada çekmek anlamına gelir, sonuna gelen -an eki sözcüğe çoğul anlam katarak, “çekenler” anlamını vermektedir.

Kent 1359 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, buraya Anadolu’dan göçmen getirtip yerleştirildi. “Gacal” tabir dilen eski yerlilerin bunların torunları olduğu söylenir. Trakya’nın güneyine yoğun olarak yerleştirilen bu Yörüklere “Topkeşan” Yörükleri deniliyordu. İsim zamanla kısaltıldı ve Keşan olarak kullanılmaya başlandı. Bir başka söylenceye göre ise kirişlerinin iriliği ile dikkati çeken bir han vardı. Keşan adı “Kirişlihan” adından bozmadır.

Anadolu’da halk arasında işlevi “çekmek” türünden değişik nesnelere de bu ismin verildiği görülür. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına “keşan” denmektedir. Ayrıca Keşan ismiyle, İran’da bir kent de bulunmaktadır.

İlçenin antik çağdaki adı bir çok kaynakta geçtiği gibi, “Zerlanis”tir. Bölgeye M.Ö. 30.yy’dan itibaren gelmeye başlayan LUVİLER’in bu ismi verdikleri kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu isim Roma döneminde de kullanılmıştır.

NÜFUS

Nüfusunun tamamının ana dili konuştuğu Keşan’ın merkezi (2000 nüfus sayımına göre) 42.755, belde ve köyleri 34.882 olmak üzere toplam 77.637’dır. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, özellikle yaz aylarında 250.000 kişiye ulaşmaktadır.

COĞRAFYA

Keşan Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümündedir. Yörede Akdeniz ikliminin Marmara’ya özgü iklim şekli hüküm sürer. Yüzölçümü 1087 km2 olan Keşan’ın denizden yüksekliği 150 m.dir. En yüksek noktası ise 371 metre ile Hızırilyas (Hıdrellez) tepedir. Yıllık yağış miktarı 550-600 mm. olup, mevsimlere göre dağılımı Kış: %38, Sonbahar: %27, İlkbahar; %22 ve Yaz: %13’tür.

TURİZM ve TİCARET

Toplu bir yerleşme alanı görülen Keşan’da Cumhuriyet döneminde ve özellikle son 20 yılda hızlı bir yapılaşma göze çarpar. Kooperatif ve özel kişilerin yapıları halen hızla devam etmektedir. Bu hızlı gelişmeye sosyal yaşam da ayak uydurmuştur.Keşan’da her gün, özellikle haftalık pazarı olan cumartesi günü çok canlı bir günlük yaşam görülmektedir. Bu hareket Keşan’da sosyo-ekonomik hayatı da olumlu yönden etkilemektedir.

Saros sahil şeridi ve burada yer alan Erikli, Mecidiye, Yayla, Gökçetepe, Sazlıdere gibi sayfiye yerleri deniz, orman ve piknik tipi yaz turizmi merkezleridir. Temiz denizi ve yakınlığı Keşan’ı yaz turizminin ilgi odağı haline dönüştürmüştür. Uzun yıllar önce yerli ve yabancı balıkadamlar tarafından keşfedilen ve Orfoz balığıyla ünlenen Saros Körfezi amatör balıkçılar için de bulunmaz cennetlerden birisidir. Saros Körfezinde 144 çeşit balık, 170 çeşit sualtı canlısı vardır. Körfez otoepürasyon denilen dünyanın kendi kendini temizleyebilen iki körfezinden biridir. Bunun yanı sıra dalış turizmi (scuba diving), bisiklet, doğa yürüyüşü (trekking) tarzı turizm etkinlikleri için elverişlidir. Gökçetepe ve Danişment sahillerinde Orman Bakanlığı-Milli Parklara bağlı günübirlik ve yataklı dinlenme tesisleri vardır.

Ticaret hayatının bir göstergesi olarak ilçe merkezinde 7 banka, 1 döviz bürosu bulunmaktadır. Gerek toptan gerek perakende alım-satım işleri süreklilik göstermektedir. Yaş sebze, bakkaliye, zahire, manifatura, kereste, inşaat malzemeleri düzenli olarak ticari hayatın içinde yer alır. Haftanın cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı hinterlandı geniş bir bölge pazarı niteliğindedir. Özellikle cumartesi günü kurulan ilçe pazarına yalnız komşu ilçelerden değil Yunanistan’dan günübirlik alışveriş için çok sayıda Yunan vatandaşı da gelmektedir. Kurulan pazar nedeni ile ilçe merkezi nüfusu cumartesi günleri 100.000’e ulaşmaktadır. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsasında yine özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir.

EĞİTİM

Keşan Meslek Yüksek Okulu ile çevresinin kendisine olan bağının daha da arttığı gözlenen ilçemizde, 1 Bağımsız Anaokulu, 15 Merkez ve 13 köy ve beldelerde olmak üzere 28 İlköğretim Okulu, 1 Özel Eğitim Okulu, 6 Orta Dereceli Okul, 1 Sağlık Meslek Lisesi ve 7 Lise bulunmaktadır.
İlçe merkezindeki 15 İlköğretim Okulu’nda 6.727 öğrenci, 284 öğretmen; köy ve beldelerdeki 13 İlköüretim Okulu’nda 2.036 öğrenci ve 130 öğretmen, 7 Lise’de 3759 öğrenci ve 214 öğretmen ile toplam 12.522 öğrenci ve 628 öğretmenle eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

TARIM

Keşan merkez ve köylerinde ekilebilir tarım arazisi miktarı 52.264 hektardır. Bunun 7.874 hektarı ekilebilir sulu arazi, 44.390 hektarı ise ekilebilir kuru arazidir. Ayrıca 43.000 hektar orman, 115.900 dekar mera ve 19.160 dekar da tarım dışı arazi bulunmaktadır. Tarımsal sulama için 2 baraj ve 12 göletten yararlanılmaktadır. Ekilebilir ürünlerin başında buğday, ayçiçeği ve arpa gelmektedir. İlçemizin yüzölçümü 1.086.990 dekar olup, bunların %51’ini tarım arazisi, %38’ini orman arazisi, %6’sını çayır ve mera arazisi ve %5’ini de tarım dışı alanlar oluşturmaktadır.

Çiftçilerimiz bölgemizde en çok buğday ve ayçiçeği ekimine önem vermekte olup son yıllarda çeltik ekimi de artış göstermektedir. Ayrıca pancar üretimi de yapılmakta; Seydiköy, Şükrüköy, Kadıköy, Mahmutköy ve Çamlıca Beldesi’nde sebze üretimi, Siğilli ve Kılıçköy’de ise bamya üretimi son derece önemli bir yer tutmaktadır.


Keşan Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
(1963-2009)

Keşan ve Bölgenin Nüfus Dağılım Tablosu


Keşan ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için “Ek Dosyalar” bölümüne bakabilirsiniz.

(Fotoğraf: Keşan Belediyesi Arşivi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir