Korudağ Ağaçlandırma Çalışmaları

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Korudağ’da ağaçlandırma çalışmaları 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fikret Saatçıoğlu ve Prof. Dr. İsmail Eraslan’ın önerileri doğrultusunda başlamış ve Türkiye’nin maden direği ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli ağaç türleri kullanılarak bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması planlanmıştır.

Bu planlamaya bağlı olarak öğretim üyeleri tarafından hazırlanan rapor 1962 yılında mevcut Korudağ ormanlarının yapısının bozukluğu, tohum ağacı bulunamaması ve ormanın kendini yenileme imkanı kaybettiği gerekçesiyle kızılçam ve diğer egzotik türlerle (sahil çamı, fıstık çamı) maden direği üretimini amaçlayan ağaçlandırmalara ağırlık verilmiştir.

Ancak sonraki yıllarda bu amaç değiştirilerek koru işletmesine dönüştürülmüş ve uygulama projesinde 30 yıl olarak belirlenen idare müddeti 60 yıl olarak uygulamaya geçmiştir.

Ağaçlandırma çalışmalarında insan, hayvan ve makine gücü kullanılmıştır. Çalışmalara 1963 yılında 47 hektar orman içi ve hızlı gelişen tür ağaçlandırma yapılarak başlanmış ve bu alana 150 bin adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

1963 yılından 1968 yılına kadar yapılan çalışmalar tamamen insan gücü ile olmuştur. Traktörle çalışmalara 1968 yılında başlanmış olup bu işlem 1978 yılı sonuna kadar devam etmiştir. 1978-1985 yılları arasında ise dozerli çalışmalar yapılmıştır.

Korudağ serisinde yabancı tür ağaçlandırmalarına 1964 yılından itibaren başlanmıştır. Bunlardan; Pinus Maritina Fransa ve İspanyol orijinli, Pinus Radiata Şili, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya orijinli, Pinus Selderica İran orijinli, Pinus Raxburgia Pakistan orijinlidir. Korudağ’a dikilen kızılçam ise Antalya Korkuteli, Milas, Bedirge, Antakya ve Kahramanmaraş orijinlidir.

TOPRAK YAPISI

Korudağ’daki toprak eosen devrine ait olup eosen filişlerinden oluşmaktadır. Üstte eosen, altta: oligosen filişleri ile gre, puding ve marn bulunmaktadır. Bunların ayrışmaları ile orta bünyeli kumlu balçık yapıda derin topraklar oluşmuştur. Dağlık alanları çok fazla olan engebeli mikro topografyası çok kırıklı bir yapıya sahiptir. Genel bakısı kuzey bakısıdır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Hakim ana ağaç türü güney yamaçlarda 300 metre rakıma kızılçam, bu rakımdan sonra karaçam ve yapraklı türlerden meşe türleri gürgen, dişbudak, ıhlamur ve çınar bulunmaktadır. Geçmişte mıntıkada olan savaşlar, aşırı otlatma ve düzensiz faydalanma bitki örtüsünü bozmuştur. Yer yer Ege ve Marmara’daki maki florasına ait bitkilerle kaplı sahalarda bulunmaktadır.

ÖNEMLİ ORMAN YANGINLARI

21.09.1963            870 hektar

28.08.1969           800 hektar

1979 (18 yangın)    352 hektar

1988 (7 yangın)    1668 hektar

01.09.2000          1700 hektar       

(Keşanyaşam adlı dergiden alıntılanmıştır)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir