DOÇEK, Bisiklet Uygulama Yönergeleri

KEŞAN DOÇEK BİSİKLET GRUBU UYGULAMA YÖNERGELERİ

KAVRAMLAR

“Bisiklet, Bisikletçi, Etkinlik, Kişisel Etkinlik, Rota, Öncü, Artçı, Fotoğrafçı, Teknik Sorumlu, Sağlık Sorumlusu, Etkinlik Sorumlusu, Rota Sorumlusu, Grup Disiplini”

Bisiklet: Grubun genel etkinlik çizgisine uygun, bakımı yapılmış, insan gücüyle giden tekerlekli araç anlamına gelmektedir.  

Bisikletçi: Kavramlar başlığında, planlanmış bir etkinliğe katılan kişileri ifade eder.

Bisikletçiler, Öncü’nün önüne geçmezler, Artçı’nın arkasında kalmazlar. Grup disiplinine koşulsuz uyarlar.

Etkinliğin niteliğine göre gerekli sürüş ekipmanlarını yanlarında taşırlar. (Kask, eldiven, gözlük, ön/arka far, reflektörlü yelek vb.)

Bisikletçiler, sağlık  yönünden, bisiklet için mevsime uygun kıyafet giyerler.

Bisikletçiler etkinlik sırasında, durumlarını Öncü ya da Artçı’ya iletirler. Şikayet ve eleştirel değerlendirmeler etkinlik sonrasına bırakılır.

Etkinlik: Birden fazla kişi ile yapılan tur ya da doğa etkinlikleri demektir.

Kişisel Etkinlik: Sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilen etkinliklere denir. Kişisel etkinliğinin amacını ve ithafını belirlemek etkinliği yapanın tasarrufundadır.

Rota: Etkinlik sırasında izlenecek coğrafi yol. Rota’yı Rota Sorumlusu belirler.

Öncü: Etkinlik sırasında grubun önünde giden kişiye denir. Grubun hız ve koordinasyonundan Artçı ile birlikte sorumludur. Etkinlik sırasında önüne geçilmez. Rotayı etkinlik ruhuna uygun olabilecek şekilde değiştirme yetkisi vardır ve bu kararı artçı ve Etkinlik Sorumlusu ile birlikte verir. Etkinliğin lideri konumundadır. Mola yer ve zamanlarını da artçı ile birlikte belirler.

Artçı: Etkinlik sırasında grubun en arkasında giden ve grubun genel koordinasyonundan sorumlu kişidir. Etkinlik sırasında Artçı’nın gerisinde kalınmaz. Rota ve genel koordinasyon konularında Öncü ile birlikte hareket eder.

Fotoğrafçı: Etkinlik öncesinde Öncü ve Artçı’ya fotoğraf çekeceğini söyleyen bisikletçidir. Grup disiplininden fotoğraf amaçlı taşmalara izin verilir. Öncü’nün önüne geçebilir, Artçı’nın arkasında kalabilir. Özel çekim noktalarında Öncü ile koordineli grubu yönlendirme yetkisi vardır.

Teknik Sorumlu: Etkinliğin olası teknik aksamalarında olaya müdahale eden kişidir. Artçı’nın önünde gitmesi tavsiye edilir. Arızanın giderilmesi için tüm sözleri ve kararları ilk elden yerine getirilir. Bunun dışında her bisikletçi kendi arızasını giderecek patlak tamiri gibi temel bilgileri öğrenmek ve gerekli yedek parçaları yanında taşımak zorundadır.

Sağlık Sorumlusu: Etkinlik sırasındaki istenmeyen kazalarda kazazedeye müdahale edecek kişidir. Kaza olduğu andan itibaren tüm karar yetkisi ondadır. Öncü, Artçı ve diğer tüm Bisikletçiler Sağlık Sorumlusunun kararlarına koşulsuz uymak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Etkinlik Sorumlusu: Etkinliği rota, gün, lojistik ve amaç olarak belirleyen kişidir. Etkinlik sırasında Öncü ya da Artçı’ya durum bildirme yetkisine sahiptir. Rota sorumlusu ile birlikte çalışır. Etkinlik ve Rota Sorumlusu aynı kişiler olabilir.

Rota Sorumlusu: Etkinlik rotasını hazırlayan kişidir. Hazırlamış olduğu rotayı önceden duyurur ya da duyurulmasını sağlar. Rota Sorumlusu etkinlik sırasında Öncü’ye rota hakkında bilgi verir, yön gösterir, tarif yapar ve gerektiğinde Öncü’nün önünde pedal çevirir.

Grup Disiplini: Etkinliğin sağlıklı bir biçimde tamamlanması için bisikletçilerin uyması gereken kurallar bütününe denir. Bunların en başında trafik kuralları gelir. Trafik kurallarından sonra grubun bugüne kadar ki deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulmuş ve birlikte hareket etme temeline dayalı kaideler söz konusudur. Bisikletçiler etkinlik sırasında grup disiplinine uymak zorundadırlar. Grup disiplini Öncü, Artçı ve Etkinlik Sorumlusu tarafından izlenir ve uymayanlar uyarılır.

UYGULAMA KURALLARI:

Etkinliğe “teker döner” saatinden önce gelinir.

Mazaretli gecikmeler önceden bildirilir.

Öncünün önüne geçilmez, artçının ardında kalınmaz.

Gruptan ayrı ve uzakta pedal çevrilmez.

Olası bir aksama durumunda bisikletçiler bir araya gelecek bir uzaklıkta seyir halindedirler.

Yakın sürüşlerde bisikletler arasında güvenlik mesafesi bırakılır.

Bisikletçi göz ucuyla ardından geleni görmek ve hızını ona göre ayarlamak durumundadır.

Göz ucuyla ardında kimseyi göremeyen durur.

Kişinin durmasını gerektiren bir hal olduğunda yana çekilir ve arkadakine yol verir.

Gece sürüşlerinde en fazla ışığı ve reflektörü olan en arkaya geçer.

Gruba acemi gelenler varsa tek sıra dizilimlerde grup arasına atlamalı olarak dağıtılırlar.

Artçı bir araç yaklaştığında öne doğru “araç” diye bağırır ve duyanlar bunu öne doğru iletir.

Öncü olası bir tehlikeyi “Cam, Diken, Taş, Ağaç, Kum vb” diyerek yüksek sesle bildirir.

Arkadan yaklaşan bisikletçi “soldayım” ya da ”sağdayım” diyerek öndekini uyarır.

Geçişler normal seyir halinde soldan yapılır.

Öncü gerekli gördüğü hallerde sol elini yukarı kaldırıp “Tek Sıra” diye bağırarak grubun tek sıraya geçmesi gerektiğini belirtir. Sesli ikaz arkaya doğru iletilir ve grup istisnasız tek sıraya geçer.

İkili sürüşten tekli sürüşe geçerken ana yolda bulunan bisikletçi “bende” diyerek hızla atak yapar ve öne geçer. Olası tehlike durumunda olan bisikletçinin emniyete alınması önceliklidir. Bu sırada arkadaki kişi hızını düşürür.

Öncü ya da artçı, seyir halinde görevlerini geçici olarak “öndesin/arttasın” diyerek devredebilirler.

Çevreye hiçbir şekilde çöp ve atık bırakılmaz.

Doğadan sadece fotoğraf alınır ve doğaya sadece tekerlek izi bırakılır.

Kötü hava yoktur, eksik malzeme vardır.

ÇÖZÜM İLKELERİ:

Herhangi bir sorun çıktığında çözümün önceliği turun devam etmesi yönündedir.

Bisiklet ya da bisikletçi, yalnız dönebilecek konum ve durumdaysa, geriye döner.

Yalnız dönemeyecek durumlarda en az 1 kişi refakatçi olarak bulunur.

Sorun ciddi safhadaysa tur Öncü, Artçı ve Etkinlik Sorumlusu tarafından iptal edilir ve tümden geriye dönülür.

ETKİNLİK İLKELERİ:

Her durum ve koşulda faaliyet yapılacak zihin, kondisyon ve ekipmana sahip olunmalıdır.

Durum ve koşullar uygun olmadığında faaliyet başka bir alana kaydırılır.

Başka bir alana kaydırılma olasılığı bulunmayan etkinlikler iptal edilir.

Etkinlik sonrası eksiklerimizi görmek için değerlendirmeler yapılır.

AMAÇLARIMIZ:

Toplumdaki doğa ve çevre duyarlılığının ve bisiklet sevgisinin artmasına yardımcı olmak.

Bisikleti her yaş ve kişinin yapması ve bu sporun bölgemizde yaygınlaşması için çaba göstermek.

Ülkedeki diğer bisiklet kulüp ve gruplarıyla ortak faaliyetler yapmak.

Bisiklet konusundaki görgü, bilgi ve deneyimlerimizi arttırmak.

Bilgi, görgü ve deneyimlerimizi bu etkinliklere yeni başlayanlara aktarmak.

Bisikletin ve genel olarak sporun amaçladığı, olgunluk, sorumluluk ve disiplini bir yaşam biçimi haline getirmek.

Grubun saygınlığına gölge düşürecek hareketlerden etkinlik öncesi ve sonrası uzak durmak.

Bisikletçiler arasındaki sosyal birliği, dayanışma ve paylaşımı arttırmak.

Yazı: Hakan EŞME

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir