Toros Yörüklerinde Coğrafi Deyimler

Bor: Üstü beyaz ve düz olan dağlara denilir.

Koyak: Derin olmayan mağara gibi tabii çukurlara koyak derler.

Göbek: Üzerinde suların durabileceği yerlere göbek denir.

Kapuz: Bir nehrin yardığı büyük kayaların yarılmış yerine denir. (Kanyon)

Kepir: Ot bitirmeye gücü olmayan yer.

Dulda: Kuytu yerler, koyaklar ve göbekler.

Öz: Nehirlerin etrafında bulunan meyilli arazi.

Dırmalak: Dik dağlar üzerine döne döne çıkan yollar.

Keler: dağ tepelerinde dökülen kil tabakalarından meydana gelen boşluklar, mağaralar. (Bu gibi yerler koyun ağılı gibi kullanılabilir)

Senir: Altı uçurum ve üstü dağ olan ince yollar.

Obruk: Dağların üzerinde düşey ve tabii mağaralardır ki, bunların içinde peynir ve yağ saklanır.

Gübe: Ufak tefek tümsekler.

Dölek: Dağların tepelerinde tesadüfen rastlanan düz yollar.

Keben: Dağların sarp ve kayalık yerleri.

Püren: Çalılık ve ormanlık yerler.

Çevlik: Etrafı dağlarla çevrilmiş yerler.

Ulak: İki veya daha fazla dağların birbirlerine kavuştukları yerler.

Büre: Etrafı ormanlarla çevrilmiş, yüksek ve çıplak yerler.

Boy ve yatak: Nehir yatağı.

Göz: Kaynaklar birleşince pınar, pınarlar birleşince göz ismini alır ki, menbaa demektir.

Yar: Nehirlerin yüksek kenarı.

Sıvat: Nehrin seviyesiyle beraber olan sahile sıvat denilir.

Belen: Üzerinden yol geçen dağ sırtları.

Ber: Üstü oval ve düz dağların düzlüklerine denilir.

Kaş: Uzanan sırtlara, özellikle yarım daire çeviren sırtlara denilir.

Bel: Dağın geçit veren iniş yerine denir.

Örü: Hayvanların dağlarda otladıkları yerdir.

Çat: İki nehrin birleştiği yer.

Çatlak: Birleşen iki nehrin arasındaki yer. (Delta)

Upak: Heyelana elverişli arazi.

Çavçak (Çarşak): Bir dağın enginlere doğru dökülüp akması

Tapır: Yüksek arazinin düz yerine verilen isim.

Sayalık: Yumuşak taşlarla çevrilmiş yerler.

(Bu satırlar Ali Rıza Yalman (YALGIN)tarafından 1928 yılında Toroslarda yapmış olduğu araştırmalar sonucu derlediği ve 1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bastırılan “Cenup’ta Türkmen Oymakları II” adlı kitaptan alınmış olup; aynen sayfaya aktarılmıştır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir