Görüntülüyor 21 Sonuç(lar)

Dağcılık Söylemleri

DAĞCILIKLA İLGİLİ SÖYLENMİŞLER… (GİT dergisi/Nedim Sipahi çevirilerinden küçük bir derleme) Birçok riskli tırmanışı sağ salim bitirebilmeyi nasıl başardınız? Çok deneyimli olmanız, çok iyi hazırlanmanız, çok fazla enerjiye sahip olmanız ve dağları çok iyi hissedebilmeniz gerekli. …

Türk Şiirinde Dağ İmgesi

DAĞ BAHANESİNDE TÜRK ŞİİRİNDE KISA BİR GEZİNTİ (Mustafa Durak / Kitap-lık YKY / Haziran 2003) Herkes içinde bir dağ, bir de deniz taşır durur. Dağının yükseldiği ne kadarsa denizinin derinliği de o kadardır, ya da …

Eski Türkler ve Anadoluda Yaylacılık ve Göç

(Bu satırlar Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL’in Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında yayınlanan “Türk Kültür Tarihine Giriş I” adlı kitabından alınmış ve hiçbir eklenti yapılmamıştır.) Türkçe’de yaylak veya yayla denince ilk hatıra gelen şey, hayvanların otladığı …

Türk Mitolojisinde Dağlar

(Önemli Not: Aşağıdaki yazı Murat URAZ tarafından Düşünen Adam Yayınlarınca 1992 yılında yayımlanan TÜRK MİTOLOJİSİ adlı kitaptan alınmış ve yazım tekniği olduğu gibi hiçbir değişikliğe uğramadan buraya aktarılmıştır) DAĞLAR Büyüklük ifade eden dağlar; tanrı tanınmış, …

Kızılderililerin Doğaya Bakışı

Yeryüzünde Kızılderili toplumu kadar doğa ile içiçe geçmiş ve onu bir kült olarak benimseyen başkaca bir topluluk yoktur diye düşünüyorum; bu düşünce Kızılderili topluluklarının yaşam anlayışlarına kendimi yakın hissettiğimden tamamen öznel bir düşünce olmakla birlikte …

Yunan Mitolojisinde Dağlar

OLYMPOS Olympos Yunanca bir kelime değildir. Bu adın kaynağı ve anlamı büsbütün açıklanmamışsa da, Eski Anadolu dillerinden geldiği ve genellikle yüksek dağ anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dorukları gökte bulutlara karışan ulu dağların tanrılara konut olduğu inancı …