Saros Körfezi Dip Çökellerinin Sedimantolojisi

Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi Faruk OCAKOĞLU  Eskişehir Osmangazi Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Hakan GENÇOĞLU  MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd ve Arama Dairesi, Ankara Sanem AÇIKALIN  Eskişehir Osmangazi Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Saros Körfezi Doğusunda Yüksek Basınç Metaforizması

SAROS KÖRFEZİ DOĞUSUNDA YÜKSEK BASINÇ METAMORFİZMASI Kâmil ŞENTÜRK ve Aral İ. OKAY GİRİŞ İnceleme alanı, Güneybatı Trakya’da Saros körfezi ile Şarköy arasında yer almaktadır (Şek. 1). Bu yazı, Güney Trakya Tersiyer Projesi uygulaması sırasında sağlanan ilginç bir bulgunun tanıtılmasını amaçlamaktadır. […]